1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Upravni odbor Društva održao sjednice u svrhu pripreme godišnje Skupštine

Dana 17. veljače i 17. ožujka 2015. održane su sjednice Upravnog odbora Društva, radi provedbe pravovremenih priprema za održavanje godišnje Skupštine Društva.

Upravni odbor usvojio je Dnevni red Skupštine i verificirao 10. travanj 2015. godine kao termin održavanja Skupštine, s početkom u 17,00 sati.

Temeljem usvojenog dnevnog reda, Skupštini Društva izvješće o poslovanju protekle godine podnijet će Predsjednik Društva, predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik Stegovnog suda i računovotkinja Društva.

Skupština će razmotriti plan poslovanja kao i financijski plan za 2015. godinu, te se očekuje usvajanje istih.

Na prijedlog Predsjednika Društva Upravni odbor je imenovao radna tijela Skupštine.

Predsjednik Društva najavio je održavanje prigodnog domjenka po završetku radnog dijela Skupštine.

Na sjednicama je najavljena priprema stručnih predavanja i okruglog stola na temu povijesti Društva i aktualnosti iz područja lovstva.

Predsjednik Društva, gospodin Krajačić, izvjestio je članove Upravnog odbora o aktivnostima koje se provode u svrhu usklađenja Statuta s odredbama novog Zakona o udrugama, koje je potrebno provesti do 1. listopada 2015. godine.

 

sex tube free porn hard sex