Održana 129. redovita godišnja Skupština Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva

  • Drucken

U ime Upravnog odbora i svoje osobno, izvješće je podnio predsjednik Društva, gospodin Ognjen Krajačić, za Nadzorni odbor, o izvršenom nadzoru poslovanja Društva, predsjednik Nadzornog odbora gospodin mr. sc. Miran Mikelić, te u ime Stegovnog suda, predsjednik gospodin Vladimir Đurović, dipl. iur.

Izvješće o financijskom poslovanju i godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu, te plan prihoda i rashoda za tekuću poslovnu godinu prezentirala je gospođa Željka Trška, dipl. oec., poslovna tajnica i računovođa Društva.

Predsjednik Društva, gospodin Krajačić, najavio je održavanje izvanredne Skupštine Društva, zbog potrebe donošenja novog Statuta, usklađenog s odredbama novog Zakona o udrugama.

Također je najavio planiranje priprema za obilježavanje 135. obljetnice neprekidnog rada Društva.

Predsjednik se osvrnuo i na kadrovske promjene u Društvu i informirao nazočne o umirovljenju gospođe Zdenke Žerjavić, dugogodišnje blagajnice i poslovne tajnice. Zahvalivši se  na njezinom predanom radu u Društvu, predsjednik je predložio nazočnim članovima na Skupštini da gospođa Žerjavić bude proglašena počasnim članom Društva, što je uz odobravanje i jednoglasno prihvaćeno!

Gospođu Zdenku Žerjavić zamijenila je gospođa Željka Trška, koja pored poslova poslovne tajnice obavlja i računovodstvene poslove.

Prezentirana izvješća su jednoglasno usvojena.

Nakon radnog dijela Skupštine, nazočni članovi Društva, gosti i uzvanici, nastavili su druženje uz prigodni domjenak.