Poziv na 136. redovnu Skupštinu Društva

  • Drucken

Pozivamo Vas na 136., REDOVNU SKUPŠTINU Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva koja će se održati 23. veljače 2018. godine u 17 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Gajeva 6. 

DNEVNI RED

1.      OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TIJELA:

A)    RADNOG PREDSJEDNIŠTVA (3 ČLANA)

B)    VERIFIKACIJSKE KOMISIJE (3 ČLANA)

C)    ZAPISNIČARA

D)    OVJEROVITELJE ZAPISNIKA (2 ČLANA)

2.      PODNOŠENJE IZVJEŠĆA DRUŠTVA:

A)    UPRAVNOG ODBORA O RADU DRUŠTVA OD 134. SKUPŠTINE ODRŽANE 23. VELJAČE 2017. DO DANAS

B)    O FINANCIJSKOM POSLOVANJU OD 01. 01. DO 31. 12. 2017. g.

C)    NADZORNOG ODBORA O IZVRŠENOJ KONTROLI FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE ZA 2017. GODINU

D)    STEGOVNOG SUDA

3.      RASPRAVA O IZVJEŠĆIMA I USVAJANJE ISTIH

4.      MOLBE I ŽALBE

5.   IZBOR ČLANA STEGOVNOG SUDA

IZBOR ČLANA UPRAVNOG ODBORA

6.      RAZNO

7.      DOMJENAK ZA SVE PRISUTNE