1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Plan rada Udruge za 2020. godinu

Upravni odbor Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva, sukladno statutom postavljenim ciljevima i svrhom, za 2020. godinu predlaže Skupštini donošenje slijedećeg plana rada:

-        Društvo će za članstvo poslovati srijedom i petkom od 16 do 19 sati, uz izuzetak državnih blagdana. Sastanci članova održavat će se tradicionalno petkom u 17.30 sati u društvenim prostorijama.

Članovima je u to vrijeme dostupna sva domaća i strana literatura, stručni časopisi iz zemlje i inozemstva.

Također, u uredovnom vremenu zaprimaju se uplate za članarinu, lovne markice/lovačke iskaznice HLS-a za aktivnu lovnu sezonu, te se članovima uručuju pribavljene.

U 2020. godini Društvo za članove počinje s radom u srijedu, 8. siječnja 2020. godine, sve do 30. lipnja 2020.

Društvo neće raditi za članove na Veliki petak, 10. travnja 2020. godine.

Tijekom srpnja i kolovoza ne održavaju se članski sastanci, niti Društvo posluje za članstvo. Za hitne slučajeve dostupan je kontakt poslovne tajnice, gospođe Željke Trška.

U rujnu 2020., Društvo počinje s redovnim poslovanjem u srijedu, 2. rujna, a za 2020. godinu završava s radom u srijedu, 23. prosinca 2020.

-          Skupštine Društva održati će se:

21. veljače 2020., s temom usvajanja završnih financijskih izvješća za 2019. godinu.

4. prosinca 2020. s temom donošenja Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu

Poradi održavanja tradicije u smislu druženja članstva, i za 2020. godinu planira se prigodni domjenak poslije glavne Skupštine u veljači, kao i božićni domjenak u prosincu.

-        Sjednice Upravnog odbora, na kojoj se raspravljaju aktualnosti u Društvu i donose odluke od važnosti za rad Društva, planiraju se održati:

7. veljače 2020.

29. svibnja 2020.

25. rujna 2020.

20. studenog 2020.

Po potrebi poslovanja Društva, sjednice Upravnog odbora mogu se održati i više puta u odnosu na planirane, što će biti najavljeno pozivima poslanim poštom ili e-mailom.

-        Društvo će organizirati stručna predavanja / tribine s tematikom iz povijesti Društva, lovstva, streljaštva, kinologije i svih aktualnosti vezanih za lov, lovstvo, zaštitu prirode i divljači, ili nekom drugom tematikom od važnosti/interesa za naš društveni rad, kao i od interesa za cjelokupno lovstvo. Predavači su članovi Društva i gosti – stručnjaci.

Plan je održati dva stručna predavanja / tribina, i to kako slijedi:

24. travnja 2020.

20. studenog 2020.

Teme predavanja i predavači objavljuju se na WEB-u Društva, u stručnim časopisima i javnim glasilima.

-       U 2020. godini naručuje se pretplata za stručnu literaturu: časopisi koji se izdaju u Hrvatskoj – Dobra kob, Lovački vjesnik, te inozemni časopisi Wild und Hund, DWJ. Za potrebe praćenja porezne, knjigovodstvene i financijske regulative Društvo se pretplaćuje na stručni časopis Udruga.

-       Radi očuvanja knjižnog fonda i stručne literature koju Društvo kontinuirano pribavlja, u 2020. godini planira se uvez određenog broja kompleta časopisa, a ovisno o trošku i raspoloživim sredstvima predviđenim planom. Ponude za uslugu uveza pribaviti će tajnik Društva, gospodin Ivan Holjevac.

-       Tijekom 2020. godine očekuje se intenzivan rad na pripremi monografije Društva, a povodom 140 obljetnice postojanja Društva

Temeljem ovog plana rada, Upravni odbor predlaže Skupštini financijski plan za 2020. godinu.

Predsjednik

Ognjen Krajačić

Contact

Croatian Society for the Promotion of Hunting and Fishing

10000 ZAGREB, Gajeva 6
PHONE./FAX: 01 481 1541 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Online

We have 9 guests and no members online