Knjižica HDGLIR 1881.-1981.

Knjižica u povodu 100-godišnjice HDGLIR 1881.-1981. - Stranica 5

Rješenje o upisu u registar udruga Republike Hrvatske. Upis je izvršen 17. veljače 1998. godine

12

 

13

14

27. veljače 1998. Ministarstvo uprave donosi rješenje (KLASA: UP/l-230-02/98-01/1111, URBROJ: 515-02-02/7-98-1) kojim Hrvatski lovački savez prestaje s danom 20. ožujka 1998. Danom donošenja ovog rješenja otvara se likvidacijski postupak i istovremeno se imenuje povjerenik Vlade Republike Hrvatske (gospodin Zlatko Pavelić) koji odmah preuzima upravljanje i zastupanje Savezom.

Rješenje Ministarstva uprave kojim Hrvatski lovački savez iz Zagreba prestaje s radom 20. ožujka 1998. godine

15

 

16

Povjerenik je dužan Ministarstvu uprave dostaviti zapisnik o primopredaji, preuzimanju imovine i arhive Hrvatskog lo-vačkog saveza.

Pokretanje likvidacije Hrvatskog lovačkog saveza zbog nepoštivanja odredba novog Zakona o udrugama

U obrazloženju navedenog rješenja jasno je navedeno da je razlog pokretanja likvidacije HLS-a što njegov predsjednik Ivan Tuškan i Skupština HLS-a nisu postupili sukladno odred-bama novog Zakona o udrugama i sukladno dvjema pis-menim opomenama/nalozima Ministarstva uprave.

Povjerenik vlade za likvidaciju HLS-a pozvao je kao surad-nike povjerenika neke od najistaknutijih predstavnika lovačkih udruga koje su sve na vrijeme i uspješno uskladile svoje normativne akte s odredbama novog Zakona o udrugama, a među njima i predsjednika Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva.

Povjerenik Vlade s predsjednikom ovog Društva, uz otvo-renu podršku većine članstva Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva iz Gajeve, ali i ostalih iz lovačke javnosti, održali su više sastanaka s gospodinom Marijanom Ramuš-ćakom, ministrom uprave i njegovim suradnicima, uvjerava-jući ga da hrvatsko lovstvo ipak treba krovnu lovačku udrugu koja će prezentirati hrvatsko lovstvo u zemlji i svijetu ali i pružati stručnu i materijalno financijsku pomoć cjelokupnoj lovačkoj bazi u Republici Hrvatskoj, upravo na onim zasa-dama na kojima je davne 1925. godine Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva i osnovalo Hrvatski lovački savez, te inzistirali da se postupak likvidacije promijeni u postupak sanacije HLS-a.

Sanacija HLS-a i ponovni početak rada HLS-a zahvaljujući članovima Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva

Uz ministrovo veliko razumijevanje Ministarstvo uprave ipak pristaje na povlačenje prvotnog rješenja o likvidaciji HLS-a te proglašava postupak o sanaciji Hrvatskog lovačkog saveza.

Tim činom odobrava se ponovni početak rada HLS-a, ali s potpuno novim rukovodstvom uz obavezu donošenja novog Statuta HLS-a, a sukladno Zakonu o udrugama.

26. lipnja 1998. HLS na svojoj novoj Skupštini donosi novi Statut koji svojim člancima, kao »zahvalu« Hrvatskom društvu za gajenje lova i ribarstva onemogućavaju da bude direktna članica HLS.

Pismene primjedbe na Statut HLS-a, od strane Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva. Upozorava se na članke Statuta zbog kojih se Društvu onemogućava direktno članstvo u Hrvatskom lovačkom savezu

17

Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva prvi puta od dana osnivanja HLS-a 1925. godine, prestaje biti članicom Saveza

18

Obzirom da je Društvo dalo pismene primjedbe na Statut HLS-a upozoravajući na članke Statuta zbog kojih se Društvu i osnivaču HLS-a onemogućava direktno članstvo i obzirom da primjedbe Društva nisu usvojene, Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva po prvi puta od dana osnivanja HLS-a od 1925. godine prestaje biti članicom Saveza i nastavlja sa svojim samostalnim radom.

1999.
1. ožujka upućen zahtjev Ministarstvu prosvjete i športa za Samostalan rad Društva izvođenjem programa osposobljavanja za lovca, usavršavanje za lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači. Na temelju članka 15 stavka 1. Pravilnika o izobrazbi odraslih ministar prosvjete i športa donosi rješenje kojim se odobrava izvođenje programa izobrazbe odraslih za predložene programe. Rješenje stupa na snagu 26. travnja 1999. godine.

Related Articles

Odličja

SASTANAK S POVIJEŠĆU

Lokacija

Gajeva ulica 6
10000, Zagreb

Radno vrijeme

Od 16:00 do 19:00 sati
Srijeda i petak

Kontaktirajte nas

Tel: 01 4811 541 / Mob: 098 276 857
Email: infohdglir.hr