Aktivnosti

Održana redovna 135. skupština Društva

Dana 8. prosinca 2017. održana je redovna 135. skupština Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva.

Na redovnoj 135. skupštini Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva donesen je Plan rada Društva za 2018. godinu:

Društvo će za članstvo poslovati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 do 19 sati, uz izuzetak državnih blagdana. Sastanci članova održavat će se tradicionalno petkom u 18 sati u društvenim prostorijama.

Članovima je u to vrijeme dostupna sva domaća i strana literatura, stručni časopisi iz zemlje i inozemstva.

Također, u uredovnom vremenu zaprimaju se uplate za članarinu,  lovne markice/lovačke iskaznice HLS-a za aktivnu lovnu sezonu, te se članovima uručuju pribavljene.

U 2018. godini Društvo za članove počinje s radom u ponedjeljak, 8. siječnja 2018. godine, sve do 30. lipnja 2018.

Društvo neće raditi za članove na Veliki petak, 30. ožujka 2018. godine.

Tijekom srpnja i kolovoza ne održavaju se članski sastanci, niti Društvo posluje za članstvo. Za hitne slučajeve dostupan je kontakt poslovne tajnice, gospođe Željke Trška. U rujnu 2018., Društvo počinje s redovnim poslovanjem u ponedjeljak, 3. rujna, a za 2018. godinu završava s radom u petak, 21. prosinca 2018.

Skupštine Društva održat će se:

  • 23. veljače 2018., s temom usvajanja završnih financijskih izvješća za 2017. godinu.
  • 7. prosinca 2018. s temom donošenja Plana rada i Financijskog plana za 2019. godinu

Poradi održavanja tradicije u smislu druženja članstva, i za 2018. godinu planira se prigodni domjenak poslije glavne Skupštine u veljači, kao i božićni domjenak u prosincu.

Društvo će organizirati stručna predavanja / tribine s tematikom iz povijesti Društva, lovstva, streljaštva, kinologije i svih aktualnosti vezanih za lov, lovstvo, zaštitu prirode i divljači, ili nekom drugom tematikom od važnosti/interesa za naš društveni rad, kao i od interesa za cjelokupno lovstvo. Predavači su članovi Društva i gosti – stručnjaci.

Plan je održati četiri stručna predavanja / tribina, i to kako slijedi:

  1. 23. ožujka 2018.
  2. 18. svibnja 2018.
  3. 26. listopada 2018.
  4. 23. studenog 2018.

Teme predavanja i predavači objavljuju se na internetskim stranicama Društva, u stručnim časopisima i javnim glasilima.

U 2018. godini  naručuje se pretplata za stručnu literaturu: časopisi koji se izdaju u Hrvatskoj – Dobra kob, Lovački vjesnik, Glas lova i ribolova, te inozemni časopisi Wild und Hund, Pirsch, DWJ. Za potrebe praćenja porezne, knjigovodstvene i financijske regulative Društvo se pretplaćuje na stručni časopis Računovodstvo i financije.

Radi očuvanja knjižnog fonda i stručne literature koju Društvo kontinuirano pribavlja, u 2018. godini planira se uvez  određenog broja kompleta časopisa, a ovisno o trošku I raspoloživim sredstvima predviđenim planom. Ponude za uslugu uveza pribaviti će tajnik Društva, gospodin Ivan Holjevac.

U svrhu održavanja društvenih prostorija i inventara za 2018. godinu planira se aktivnost oko prikupljanja ponuda za obnovu vanjske stolarije – prozora na pročelju Gajeve ulice.

Temeljem ovog plana rada izrađen je i financijski plan za 2018. godinu.

 Nakon skupštine održan je prigodni domjenak u prostorijama Društva.

 

Related Articles

Lokacija

Gajeva ulica 6
10000, Zagreb

Radno vrijeme

Od 16:00 do 19:00 sati
Srijeda i petak

Kontaktirajte nas

Tel: 01 4811 541 / Mob: 098 276 857
Email: infohdglir.hr