Aktivnosti

Plan rada Udruge za 2020. godinu

Plan rada Udruge za 2020. godinu

Upravni odbor Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva, sukladno statutom postavljenim ciljevima i svrhom, za 2020. godinu predlaže Skupštini donošenje slijedećeg plana rada:

-        Društvo će za članstvo poslovati srijedom i petkom od 16 do 19 sati, uz izuzetak državnih blagdana. Sastanci članova održavat će se tradicionalno petkom u 17.30 sati u društvenim prostorijama.

Članovima je u to vrijeme dostupna sva domaća i strana literatura, stručni časopisi iz zemlje i inozemstva.

Također, u uredovnom vremenu zaprimaju se uplate za članarinu, lovne markice/lovačke iskaznice HLS-a za aktivnu lovnu sezonu, te se članovima uručuju pribavljene.

U 2020. godini Društvo za članove počinje s radom u srijedu, 8. siječnja 2020. godine, sve do 30. lipnja 2020.

Društvo neće raditi za članove na Veliki petak, 10. travnja 2020. godine.

Tijekom srpnja i kolovoza ne održavaju se članski sastanci, niti Društvo posluje za članstvo. Za hitne slučajeve dostupan je kontakt poslovne tajnice, gospođe Željke Trška.

U rujnu 2020., Društvo počinje s redovnim poslovanjem u srijedu, 2. rujna, a za 2020. godinu završava s radom u srijedu, 23. prosinca 2020.

-          Skupštine Društva održati će se:

21. veljače 2020., s temom usvajanja završnih financijskih izvješća za 2019. godinu.

4. prosinca 2020. s temom donošenja Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu

Poradi održavanja tradicije u smislu druženja članstva, i za 2020. godinu planira se prigodni domjenak poslije glavne Skupštine u veljači, kao i božićni domjenak u prosincu.

-        Sjednice Upravnog odbora, na kojoj se raspravljaju aktualnosti u Društvu i donose odluke od važnosti za rad Društva, planiraju se održati:

7. veljače 2020.

29. svibnja 2020.

25. rujna 2020.

20. studenog 2020.

Po potrebi poslovanja Društva, sjednice Upravnog odbora mogu se održati i više puta u odnosu na planirane, što će biti najavljeno pozivima poslanim poštom ili e-mailom.

-        Društvo će organizirati stručna predavanja / tribine s tematikom iz povijesti Društva, lovstva, streljaštva, kinologije i svih aktualnosti vezanih za lov, lovstvo, zaštitu prirode i divljači, ili nekom drugom tematikom od važnosti/interesa za naš društveni rad, kao i od interesa za cjelokupno lovstvo. Predavači su članovi Društva i gosti – stručnjaci.

Plan je održati dva stručna predavanja / tribina, i to kako slijedi:

24. travnja 2020.

20. studenog 2020.

Teme predavanja i predavači objavljuju se na WEB-u Društva, u stručnim časopisima i javnim glasilima.

-       U 2020. godini naručuje se pretplata za stručnu literaturu: časopisi koji se izdaju u Hrvatskoj – Dobra kob, Lovački vjesnik, te inozemni časopisi Wild und Hund, DWJ. Za potrebe praćenja porezne, knjigovodstvene i financijske regulative Društvo se pretplaćuje na stručni časopis Udruga.

-       Radi očuvanja knjižnog fonda i stručne literature koju Društvo kontinuirano pribavlja, u 2020. godini planira se uvez određenog broja kompleta časopisa, a ovisno o trošku i raspoloživim sredstvima predviđenim planom. Ponude za uslugu uveza pribaviti će tajnik Društva, gospodin Ivan Holjevac.

-       Tijekom 2020. godine očekuje se intenzivan rad na pripremi monografije Društva, a povodom 140 obljetnice postojanja Društva

Temeljem ovog plana rada, Upravni odbor predlaže Skupštini financijski plan za 2020. godinu.

Predsjednik

Ognjen Krajačić

Related Articles

Lokacija

Gajeva ulica 6
10000, Zagreb

Radno vrijeme

Od 16:00 do 19:00 sati
Srijeda i petak

Kontaktirajte nas

Tel: 01 4811 541 / Mob: 098 276 857
Email: infohdglir.hr