Aktivnosti

Poziv za 147. redovnu skupštinu

Poštovani,

Pozivamo Vas na Redovnu -  Izbornu 147. Skupštinu Hrvatskog društva za gajenje lova i ribarstva,

koja će se održati 9. veljače 2024. godine u društvenim prostorijama u Zagrebu, Gajeva ulica 6,

s početkom u 17,30 sati.

Dnevni red Skupštine je u nastavku.

DNEVNI RED:

1. OTVARANJE SKUPŠTINE

2. IZBOR RADNIH TIJELA:

A) RADNOG PREDSJEDNIŠTVA (3 ČLANA)

B) VERIFIKACIJSKE KOMISIJE (3 ČLANA)

C) ZAPISNIČARA

D) OVJEROVITELJE ZAPISNIKA (2 ČLANA)

3. IZVJEŠĆE VRIFIKACIJSKE KOMISIJE

4. USVAJANJE POSLOVNIKA SKUPŠTINE

5. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA DRUŠTVA:

A) UPRAVNOG ODBORA O RADU DRUŠTVA OD 146. SKUPŠTINE ODRŽANE 17. VELJAČE 2023. DO DANAS

B) O FINANCIJSKOM POSLOVANJU OD 01. 01. DO 31. 12. 2023. g.

C) NADZORNOG ODBORA O IZVRŠENOJ KONTROLI FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE ZA 2023. GODINU

D) STEGOVNOG SUDA

6. RASPRAVA O IZVJEŠĆIMA I USVAJANJE ISTIH

7. USVAJANJE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

8. DAVANJE RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA ORGANA I TIJELA HDGLiR

9. PRIJEDLOG I IZBOR ČLANOVA ORGANA I TIJELA HDGLiR

10. MOLBE I ŽALBE

11. RAZNO

Nakon radnog dijela Skupštine održati će se prigodni domjenak.

UZ DOBRU KOB!                                                                                                   

PREDSJEDNIK

                                         Ognjen Krajačić

Related Articles

Lokacija

Gajeva ulica 6
10000, Zagreb

Radno vrijeme

Od 16:00 do 19:00 sati
Srijeda i petak

Kontaktirajte nas

Tel: 01 4811 541 / Mob: 098 276 857
Email: infohdglir.hr